วันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย

วันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย

อีกหนึ่งวันสำคัญของคนไทยเนื่องใน วันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยนานัปการ
1. วันอนุรักษ์มรดกไทย มีอะไรบ้าง ประวัติความเป็นมาของ วันอนุรักษ์มรดกไทยมีอะไรบ้าง โดยในวันสำคัญวันนี้ จะตรงกับวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี อีกทั้งยังตรงกับ วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในฐานะมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย เพื่อส่งเสริมและรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ หวงแหนศิลปะวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกที่สำคัญของชาติ

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์ไทย ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการฯ อธิบดีกรมศิลปากรเป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการต่าง ๆ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจและเอกชนรวม 28 คน

2. วันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายนและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากวันที่ 2 เมษายน จะเป็นวันอนุรักษณ์มรดกไทย ก็ยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 (ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม สัปตศก) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระองค์ทรงสนพระทัยด้านศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยเฉพาะด้านการดนตรีไทย จึงทำให้พระองค์ทรงสนับสนุนและส่งเสริม การอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านดนตรีไทยให้กลับมาแพร่หลายในสังคมต่อเนื่องมาโดยตลอด

ทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการเสด็จทรงเครื่องดนตรีไทยร่วมกับประชาชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับดนตรีไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลอีกดวย

3. วันอนุรักษ์มรดกไทยสำคัญอย่างไร

วันอนุรักษ์ มรดกไทย 1 เมษายนจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ประชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกจิตสำนึกให้เกิดการอนุรักษ์อย่างถูกวิธี และกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เริ่มแล้ววันนี้! ปรับ มาตรการเข้าประเทศ นายกฯ ย้ำอย่าการ์ดตก

โฆษกสำนักนายกฯ ย้ำ วันนี้เริ่มปรับ มาตรการเข้าประเทศ ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ ด้าน ประยุทธ์ เตือนอย่าการ์ดตก

นาย ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากมติศบค. ล่าสุด ได้มีการปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ประเภท Test & Go , Sandbox และ Alternative Quarantine นั้น ให้ยกเลิกการตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศทั้งสามกลุ่ม ลดระยะเวลาของการเดินทางเข้าไทยในรูปแบบ Sandbox เหลือ 5 วัน พร้อมปรับรูปแบบการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงประเทศไทยและระหว่างพำนักในประเทศ

กรณี Test & Go, Sandbox ต้องได้รับการตรวจ RT-PCR ในวันแรกเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย และจากนั้นทำการตรวจ Self-ATK อีกครั้งในวันที่ 5 ในกรณี Quarantine ต้องตรวจ RT-PCR ในวันแรก และตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 ก่อนออกจากสถานที่กักตัว รวมทั้งการปรับลดการกักตัวเหลือ 5 วัน จากเดิม 7 วัน สำหรับนักเดินทางที่มาแบบ Sandbox และ Quarantine เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน นี้

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่มีความเข้มงวด ตามแนวทาง Covid Free Setting พร้อมฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ดูแลตนเองขั้นสูงสุด อย่าการ์ดตก ปฏิบัติตัวเองตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

ซึ่งจะสามารถควบคุม ป้องกัน และชะลอการระบาดของโรคได้ โดยการผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งเพื่อดึงดูด นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่รัดกุมขั้นสูงสุด