สล็อตแตกง่าย ต้องการสร้างพนักงานที่มีทักษะหลากหลายในบริษัทของคุณหรือไม่ นี่คือวิธีที่การหมุนเวียนงานจะมีประโยชน์

สล็อตแตกง่าย ต้องการสร้างพนักงานที่มีทักษะหลากหลายในบริษัทของคุณหรือไม่ นี่คือวิธีที่การหมุนเวียนงานจะมีประโยชน์

สล็อตแตกง่าย การรักษาความสนใจของพนักงานในบทบาทเดียวนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การรักษาไว้ซึ่งบทบาทเหล่านั้นจึงกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำงานซ้ำซากหรือเป็นวัฏจักร พนักงานเติบโตเร็วกว่างานของพวกเขาอย่างรวดเร็ว และอาจเป็นไปไม่ได้ที่นายจ้างจะให้ความหลากหลายเพียงพอในเส้นทางอาชีพเพื่อรักษาความสนใจของพนักงานในงาน นั่นคือสิ่งที่การหมุนเวียนงานสามารถช่วยได้

โครงการหมุนเวียนงานที่ดำเนินการโดยนายจ้างสามารถเสนอ

โอกาสให้พนักงานได้ทำงานในบทบาทต่างๆ พัฒนาทักษะใหม่ ๆ มีความคล่องตัวและปรับตัวได้มากขึ้น พนักงานมักจะพบว่าโอกาสเหล่านี้น่าตื่นเต้นและมีส่วนร่วมและพอใจกับงานของตนมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะอยู่ในองค์กรนานขึ้น

นอกเหนือจากการขยายชุดทักษะแล้ว โอกาสในการเปลี่ยนงานยังช่วยให้พนักงานเข้าใจแง่มุมหรือแผนกอื่นๆ ของธุรกิจ และด้วยเหตุนี้จึงอำนวยความสะดวกในการโอนย้ายระหว่างแผนกด้วย จากมุมมองของนายจ้าง นายจ้างสามารถกรอกบทบาทที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องจ้างจากภายนอก เรื่องราวความสำเร็จ: พบกับ IFS Ruchira Kamboj เอกอัครราชทูตหญิงคนแรกของอินเดียประจำสหประชาชาติ

ผู้ช่วยสอน WB อ้างว่าตำรวจกัดเธอขณะประท้วง ยื่นเรื่องร้องเรียน

ในยุคหลังโรคระบาด การเพิ่มทักษะ การข้ามทักษะ หรือการปรับทักษะ ได้กลายเป็นบรรทัดฐาน จากผลสำรวจล่าสุดของ TeamLease EdTech พบว่า พนักงานกว่า 80 เปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าจำเป็นต้องพัฒนาทักษะตนเองเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นตามบทบาทของตนหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ดังนั้น ความจำเป็นในการจัดหาโอกาสในการเพิ่มทักษะ การเพิ่มทักษะ หรือทักษะใหม่ๆ แก่พนักงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนายจ้าง โปรแกรมการฝึกอบรมในที่ทำงานรวมถึงโปรแกรมการหมุนเวียนงานให้คุณค่าที่มากกว่า เนื่องจากเป็นการมอบประสบการณ์ตรงให้กับพนักงาน

ยิ่งไปกว่านั้น การหมุนเวียนงานยังช่วยในการทดสอบพนักงาน

ในด้านทักษะต่างๆ ในด้านต่างๆ สร้างจุดแข็งใหม่ และระบุด้านใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น หากพนักงานจากแผนกการตลาดหมุนเวียนไปยังตำแหน่งการขาย พวกเขาจะเข้าใจความแตกต่างเล็กน้อยและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่พวกเขาอาจไม่ได้รับความเป็นส่วนตัว

นอกจากการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ แล้ว พนักงานยังได้รับความเข้าใจและชื่นชมแผนกอื่นๆ มากขึ้นอีกด้วย สิ่งนี้จะส่งเสริมความรู้สึกเป็นเอกเทศในองค์กรและช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ทักษะข้ามสายงานผ่านการหมุนเวียนงานยังช่วยให้พนักงานมีโอกาสก้าวขึ้นบันไดขององค์กร

การหมุนเวียนงานยังเตรียมพนักงานให้พร้อมสำหรับบทบาทความเป็นผู้นำในแผนกอื่นๆ ด้วยการขยายเครือข่าย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการจ้างงานที่องค์กรต่างๆ จะต้องได้รับ จากการศึกษาพบว่าการหมุนเวียนระหว่างแผนกส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมมากขึ้นโดยป้องกันภาวะชะงักงัน การหมุนเวียนงานยังช่วยลดความเครียดทางจิตใจในส่วนของพนักงานด้วยการลดความเบื่อหน่ายและความซ้ำซากจำเจ

การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของพนักงานทำให้นายจ้างมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากพวกเขามากขึ้น ในระยะยาว การลดความเครียดเหล่านี้อาจนำไปสู่ประสิทธิภาพของกลุ่มที่ดีขึ้น การขาดงานลดลง และการหมุนเวียนเช่นกัน ทักษะระหว่างแผนกยังช่วยให้องค์กรสร้างจุดแข็งในกรณีฉุกเฉิน โดยพื้นฐานแล้ว พนักงานที่สามารถเติมเต็มให้ผู้อื่นกลายเป็นตัวแก้ไขปัญหาขององค์กร

“การลาออกครั้งใหญ่” หรือ “การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่” ที่India Inc กำลังเป็นพยานอยู่นั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะพนักงานรู้สึกว่าโอกาสในการพัฒนาทักษะและการเติบโตนั้นจำกัดในองค์กรปัจจุบัน ผลการศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่านายจ้างที่เสนอโปรแกรมเสริมทักษะมีแนวโน้มที่จะรักษาพนักงานไว้มากกว่า อันที่จริง พนักงานมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์มีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรปัจจุบันของตน หากพวกเขาได้รับโอกาสในการเพิ่มทักษะให้กับตนเอง

แม้ว่าทักษะเฉพาะทางจะมีความจำเป็นในบางแผนก แต่นายจ้างเริ่มเข้าใจถึงความจำเป็นในทีมที่มีหลากหลายแง่มุมมากขึ้น อันที่จริง การหมุนเวียนงานอาจไม่จำเป็นสำหรับทุกบทบาท อย่างไรก็ตาม อาจมีความสำคัญในด้านการตลาด การขาย การวิจัยและพัฒนา ฯลฯ

แรงงานอินเดียเป็นหนึ่งในแรงงานที่อายุน้อยที่สุดในโลก ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจที่แตกต่างกัน พนักงานรุ่นมิลเลนเนียลและ Gen Z กำลังมองหามากกว่าผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินจากพนักงานของพวกเขา และการหมุนเวียนงานคือวิธีที่สมบูรณ์แบบในการทำให้พนักงานมีส่วนร่วม มีแรงจูงใจ และปรับตัวได้ นายจ้างจำนวนมากขึ้นยินดีรับภาระค่าใช้จ่ายระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนงาน เนื่องจากพวกเขาเข้าใจว่าผลประโยชน์ระยะยาวมีมากกว่าค่าใช้จ่าย การหมุนเวียนงานไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสำเร็จของพนักงานและนายจ้างในระยะยาวด้วย สล็อตแตกง่าย